Reestlandrally, 15e editie 2018

 

Zaterdag 8 september organiseren wij de 15e editie van de Reestlandrally. De 15e editie en dus een lustrumjaar. Daarom hebben wij deze editie ‘iets extra’s onder de motorkap’.
Wij zullen U verrassen en er een bijzondere dag van maken.

 
 
- Alleen cabrio's, motoren en auto's van 25 jaar of ouder  (of speciale auto's te beoordelen door organisatie) -

 

Meld u aan!

 

Zeker zijn van deelname? Meldt u dan direct aan. Na het aanmelden kunt u in het volgende scherm uw gasten toevoegen. Voor meer informatie kunt u het formulier op onze contactpagina gebruiken.
Aanmelden.

   

Gewijzigd rekeningnummer

 

Let op: ons rekeningnummer is:

NL63RABO01070.69.849,

t.n.v. Stichting Evenementen Rotaryclub Staphorst-Reestland, Staphorst.

 

 

Waar doet u het voor?

 

2017

In 2017 zal de opbrengst van de rally gaan naar Hospice Eesinge Meppel. http://www.hospicemeppel.nl

 

Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen, in eigen omgeving. Soms kan de zorg een (te) zware belasting zijn voor de naasten om aan deze wens tegemoet te komen. Het hospice is een gastvrij huis waar ongeneeslijk zieke mensen met een korte levensverwachting tot aan hun dood kunnen worden verzorgd. Het is niet alleen bedoeld voor ouderen of alleenstaanden, maar ook voor jongere mensen met bijvoorbeeld een druk gezin. Hospice Eesinge is een ‘bijna- thuis-huis’

 

2016

In 2016 zal de opbrengst van de rally ten goede komen aan twee goede doelen in de omgeving van Meppel. Het door de Rotary Staphorst Reestland omarmde goede doel Stichting Leergeld afdeling Meppel.

http://www.leergeld.nl/meppel/

 

En het tweede goede doel dit jaar is De Werkgroep Arme Kant van Meppel.

De werkgroep Arme Kant van Meppel zet zich in voor duizend huishoudens in Meppel die in armoede leven. Dankzij giften kan de werkgroep acties organiseren.

 

2015

Aan de start van de 12e  editie van de Reestlandrally verschenen ruim 100 equipes. Bij Broekhuis in Assen stonden de auto’s prachtig uitgelijnd, klaar voor vertrek. Het werd een geweldige dag. De route was fantastisch en de locaties waren uitmuntend. Bovendien waren de weergoden ons goedgezind. In samenwerking met de enthousiaste deelnemers werd het een onvergetelijke editie.

 

De opbrengst van de rally van 2015 zal ten goede komen aan Stichting Leergeld afdeling Meppel i.o.
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Via ruim 75 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

 

2014

De opbrengst van de rally van 2014 is ten goede gekomen aan draaiorgel 'de Parel'. www.draaiorgeldeparel.nl

 

Al 50 jaar is het draaiorgel ‘de Parel’ een bekende en niet weg te denken verschijning in Meppel.

Het draaiorgel heeft een lange geschiedenis, ‘De Parel’ is momenteel  in een redelijk goede conditie. De financiële positie van de Stichting Draaiorgel de Parel is minder rooskleurig.  Een vurige wens, om de bejaarde auto waarop het orgel is gemonteerd te vervangen, is helaas niet mogelijk.

 

De exploitatie kosten zijn sterk gestegen: wegenbelasting, verzekering van de auto en het orgel , het onderhoud en de reparaties van het orgel. Door de terugval in onze economie neemt ook het aantal donateurs de laatste jaren sterk af. Hierdoor verminderen ook de inkomsten van sponsors zeer snel en lopen de inkomsten van de draaiopdrachten  terug.
Wat ook verminderd is, is de opbrengst van het oeroude koperen ‘mansbakje’.  Dat is het geld dat met het koperen bakje ingezameld wordt tijdens het draaien van het orgel.

 

Om de moeilijke financiële situatie van het orgel te verbeteren gaat de opbrengst dit jaar naar  stichting draaiorgel ‘De Parel’ een actie om zodoende zeker te stellen dat het vertrouwde geluid van het orgel in Meppel blijft !

 

2013

De opbrengst van de rally van 2013 zal ten goede komen aan het instrumenten fonds van Scala, het centrum voor de kunsten in Meppel.

 

Dhr. Zeldenrust, directeur van Scala: Voor de activiteiten, projecten en workshops in het onderwijs zijn veel instrumenten nodig. Het instrumentenfonds van Scala Meppel zorgt er voor dat er instrumenten beschikbaar zijn en andere benodigdheden (denk aan snaren, rieten, muziekstandaards en dergelijke). Met het uitlenen van instrumenten geven we de leerlingen de mogelijkheid vaker te oefenen en krijgen ze ook de verantwoordelijkheid voor de zorg voor hun instrument. Door middel van een barcode worden de instrumenten gecodeerd zodat gedurende de uitleenperiode bekend is waar een instrument hoort te zijn.
Om dit instrumentenfonds te vullen met financiële middelen komt de bijdrage vanuit de Reestmond Rally als geroepen. 
 

2012

De opbrengst van de rally kwam in 2012 ten goede aan de de renovatie van de molen in De Wijk (Wieker Molen).

"De Wieker Meule" is een achtkante stellingmolen uit 1829 met een gevlucht van
22,5 meter. De molen is het centrale middelpunt van het dorp De Wijk.
U kunt hieraan uw steentje bijdragen door deel te nemen aan de rally.
 

2011

Het afgelopen jaar was dat het Hospice Eesinge Meppel. Zij bieden huisvesting, gastvrijheid, verpleging/verzorging en begeleiding aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en zich op de door hen zelf gekozen wijze willen voorbereiden op hun sterven. U heeft daaraan uw steentje bijgedragen door deel te nemen aan de rally.
 

2010

In 2010 kwam de opbrengst van de rally komt ten goede aan de stichting Hartedroom (www.hartedroom.nl). De stichting wil kinderen die lijden aan kindercardiomyopathie helpen. Het betreft een vaak aangeboren hartspierziekte en er is veel onderzoek nodig. Daarnaast zet de stichting zich in om de levenskwaliteit van deze zieke kinderen te verbeteren. De Reestlandrally ondersteunde deze stichting met de opbrengst van de rally 2010.

 


Sponsoren

Deze site wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende bedrijven:

 

 

 

 

© ReestlandRally, site mogelijk gemaakt door GraphicKitchen ism Studio Pinto