Persoonlijk sponseren van de Goede Doelen:

 

Veel deelnemers hebben aangegeven dat ze naast het inschrijvings geld graag ook nog een persoonlijke gift willen doen aan het goede doel.

 

Wilt u hier gebruik van maken dan verzoeken wij uw persoonlijk gift over te maken op Rek: NL 63 RABO 01.07.069.849 ondervermelding van de naam van het goede doel dat u een warm hart toedraagt. 

 

Wij zullen er dan voor zorgen dat dit geld bij het door u gekozen doel terecht komt.

 

 

- DE GOEDE DOELEN -

De opbrengst van de rally wordt dit jaar geschonken aan twee regionale goede doelen.

 

 

Over het Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs kunnen doen. Voor die kinderen betalen we de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen. Meedoen = meer kansen!

 

Waarom zijn wij nodig?

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 378.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 9 kinderen (bron: ‘Advies opgroeien zonder armoede’, SER). Kinderen die niet mee kunnen doen, krijgen niet de kansen die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Iets doen aan sport of cultuur helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving. In 2017 heeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur zo’n 70.000 kinderen mee laten doen.

 

 

Stichting dierenambulance Meppel Steenwijk e.o.

Op basis van ideële en maatschappelijke motieven biedt de St. Dierenambulance meppel/steenwijk e.o. hulp aan alle in nood verkerende dieren in de ruimste zin des woords, in welke situatie dan ook. Tevens creëert zij voor mensen die om sociale of medische redenen (nog) geen plaats hebben op de arbeidsmarkt, de mogelijkheid tot waardevolle sociaal maatschappelijke participatie. Mens én dier staan centraal binnen de onze stichting.

 

Over ons werk kunnen wij kort zijn:

Wij zorgen voor gewonde, zieke en gevonden dieren. Is een dier aangereden, verwaarloosd, in beslag genomen of ziek aangetroffen? Wij schieten te hulp! Ons werk beperkt zich niet tot honden en katten. Hopelijk worden we ook gebeld als men wordt verrast door bijvoorbeeld een slang, ree of een vleermuis. Kortom: een dier in nood. Na een telefoontje van u of iemand anders komen we te hulp. Wij zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. 


Sponsoren

Trotse sponsoren van de Reestland Rally 2019 zijn:

 

 

 

 

© ReestlandRally, site mogelijk gemaakt door GraphicKitchen ism Studio Pinto