GOED DOEL 2023

De opbrengst van de Reestland Rally wordt zoals elk jaar geschonken aan een goed doel. Dit keer is gekozen voor de Stichting Duofietsen!

Stichting Duofietsen De Wolden

De Stichting Duofietsen De Wolden beheert 5 duofietsen met ondersteuning van een accu in de volgende dorpen van de gemeente De Wolden: De Wijk, Ruinerwold, Ruinen, Koekange en Zuidwolde. Mensen die niet (meer) zelfstandig kunnen fietsen kunnen gebruik maken van onze Duofietsen. Hiermee leveren we een bijdrage aan de verbetering van het sociale welzijn van de inwoners van de gemeente De Wolden. Het gebruik van de Duofiets zorgt voor beweging van de fietsers en is een leuk sociaal uitje.

Er kan met een eigen begeleider worden gefietst of met een plaatselijke vrijwilliger van de stichting. De Duofietsen zijn beschikbaar voor zowel voor de inwoners van de gemeente De Wolden als ook voor de toeristen die trapondersteuning kunnen gebruiken.

De Stichting Duofietsen De Wolden dekt de jaarlijkse exploitatiekosten uit donaties en sponsoring. Het ontbreekt echter aan financiële middelen om vervangingsinvesteringen in nieuwe Duofietsen te kunnen betalen. Daarom zijn we ook erg blij dat de Reestlandrally 2023 onze Stichting als goed doel heeft gekozen.

Meer informatie over de mogelijkheden om onze Duofietsen te gebruiken vindt u op de website https://www.duofietsendewolden.nl/.